ITALBEL odzież gastronomiczna i hotelowa

TWOJE ZAMÓWIENIE NETTO:
0 produktów0,00 zł
Wybierz kategorię
Wybierz kategorię produktów

Polityka Prywatności

 Dane osobowe

           1 - Dane osobowe przekazane przez Klienta w celu złożenia zamówienia są przetwarzane przez firmę Italbel, ul. Diamentowa 8, 65-012 Zielona Góra (NIP 9291078660, Regon 081015174) który jest Administratorem danych osobowych. Źródłem danych osobowych jest tylko i wyłącznie osoba składająca zamówienie.

Dane osobowe, o których mowa są przetwarzane na podstawie Art. 6 Ust. 1, lit. b i lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) w celu realizacji zamówienia.         

            2 - Podanie danych osobowych przez Klienta jest niezbędne do:

- złożenia i zrealizowania zamówienia

- do kontaktu w celu potwierdzenia zamówienia jak i również skontaktowania się w razie wystąpienia nieścisłości  na złożonym zamówieniu

- wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów i praw podatkowych oraz rachunkowych

- prowadzenie korespondencji z osobami zamawiającymi oraz udzielania odpowiedzi na zapytania

- przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji

            3 - Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klienta podane w formularzu przy składaniu zamówienia:

- imię i nazwisko

- adres zamieszkania i dostawy

- numer telefonu i adres e-mail

            4 - Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest przede konieczność wykonania umowy której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem Art. 6 Ust. 1 lit. b. Dotyczy to przede wszystkim danych osobowych Klienta podawanych w formularzu zamówienia przy składaniu zamówień i zawieraniu umowy sprzedaży. Również w przypadku danych osobowych Klienta przekazanych nam w związku z reklamacją, podstawą prawną ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy sprzedaży reklamowanych towarów.

            5 - Przekazanie podmiotom trzecim danych osobowych Klienta przez Administratora jest niezbędne do zrealizowania zamówienia. Przekazanie danych osobowych Klienta wynika również ze zgody osoby składającej zamówienie. W przetwarzaniu danych osobowych Klienta w ograniczonym zakresie biorą udział firmy współpracujące z Administratorem jak: dostawca usługi hostingowej, dostawcy przesyłek lub ich pośrednicy, podmioty obsługujące przelewy, płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą, firma która serwisuje serwis i oprogramowanie  jak również dostawcy usług rachunkowych, prawnych i doradczych.

            6 - Każdemu Klientowi który przekazał dane osobowe przysługuje prawo do:

- uzyskanie informacji o fakcie przetwarzania danych osobowych

- prawo do dostępu do danych

- prawo do sprostowania i aktualizacji danych

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

- prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych w przypadku gdy Administrator nie ma już podstaw do przetwarzania danych

- prawo do przeniesienia danych

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

            7 - Dane osobowe mogą być przetwarzane i przechowywane:

- do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu do ich przetwarzania

- będą przechowywane do czasu gdy przepisy prawa księgowego, podatkowego lub inne prawa będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania lub przechowywania

- dane osobowe będą przechowywane gdyby Klient miał wobec Administratora roszczenia, oraz w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora wobec Klienta

- w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa a w szczególności kodeksu cywilnego. W zależności od zakresu danych osobowych i celów ich przechowywania mogą być przechowywane przez niezbędny okres. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych gdyby tak wynikało z przepisów prawa kodeksu cywilnego, prawa księgowego oraz podatkowego.

            8 - Administrator firma Italbel odpowiednio zapobiega i zabezpiecza pozyskiwanie i modyfikowanie przez osoby nieuprawnione danych osobowych Klienta przesyłanych drogą elektroniczną:

- zabezpieczenia hasłami dostępu do zbiorów danych przed nieuprawnionym dostępem

- certyfikat SSL 128-bitowy klucz szyfrujący na stronach sklepu internetowego na którym podawane są dane osobowe Klienta w celu złożenia zamówienia

- przekazanie podmiotom trzecim danych osobowych współpracujące z Administratorem jak: dostawca usługi hostingowej, dostawcy przesyłek, podmioty obsługujące przelewy, płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą, firma która serwisuje serwis i oprogramowanie  jak również dostawcy usług rachunkowych, prawnych i doradczych spełniają wymogi i zabezpieczenia danych osobowych na podstawie Art. 6 Ust. 1, lit. b i lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) w celu realizacji zamówienia.

            9 - Kontakt z Administratorem danych osobowych może się odbyć w formie e-maila na adres biuro@italbel.pl lub telefonicznie nr. 68 414 54 88

 

Pliki "cookies"

Firma Italbel stosujemy na swych stronach serwisu www.italbel.pl tzw. pliki "cookies"

Są to małe plikami tekstowyme które są automatycznie zapisywane na Państwa urządzeniach końcowych. Przeglądarkę można skonfigurować w ten sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu plików "cookies" i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie.

W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień plików "cookies"

Dostępne są one pod następującymi linkami:
Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en
Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
Safari: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/

W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona bądź istotnie utrudnia prawidłowe korzystanie ze sklepu Internetowego.

 

Informujemy że nasza strona używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na powyższe powinniście dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki internetowej. Informacje o cookies.X Zamknij

do góry
684145488