ITALBEL

Twoje zamówienie NETTO:
0 produktów0,00 zł
Wybierz kategorię
Wybierz kategorię produktów

Regulamin

Wstęp

Firma Italbel jest autoryzowanym dystrybutorem produktów marki Giblor's na terenie Polski. Na zlecenie Klienta firma Italbel realizuje zamówienia na dostawę produktów marki Giblor's. Realizacja zamówienia na zlecenie Klienta odbywa się według niniejszego regulaminu handlowego. Przesyłki są dostarczane tylko i wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zamówienie złożone przez podmiot gospodarczy będzie realizowane tylko i wyłącznie jeżeli dany podmiot gospodarczy prowadzi swoją działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej opartą na tzw. wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją zasad wynikających z regulaminu oraz zobowiązuje Klienta i firmę Italbel do przestrzegania tychże zasad. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści poniższego regulaminu. Zmiany w Regulaminie nie będą  naruszać praw nabytych Klientów korzystających z usług firmy Italbel. Wszystkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu można zgłaszać drogą telefoniczną lub elektroniczną.

Dostępność produktów

Cała oferta zawarta jest na stronie internetowej serwisu www.italbel.pl Każdego roku wchodzą nowe artykuły do oferty. Każdy z tych artykułów jest zaznaczony jako nowość i jest w ofercie minimum przez okres trzech lat. Firma Italbel zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego wyłączenia z oferty artykuły którego sprzedaż jest bardzo niska. Kolory produktów prezentowane na stronach serwisu Italbel oraz w katalogach w formacie pdf  mogą różnić się od rzeczywistych kolorów odzieży. Każdy artykuł może zostać minimalnie zmieniony w kwestii kroju i fasonu szycia oraz odcienia koloru. W przypadku braku choćby jednego produktu objętego zamówieniem w magazynie Klient jest natychmiast o tym fakcie poinformowany. Produkt którego nie posiadamy w magazynie, będzie sprowadzony z magazynu producenta. Po sprawdzeniu dostępności w magazynie producenta zostaniecie Państwo poinformowani jaki jest czas oczekiwania na skompletowanie zamówienia. Minimalny czas oczekiwania na skopletowanie zamówienia wynosi nie mniej niż 5 dni roboczych.

Składanie zamówienia, Rezygnacja

Zamówienie składa się poprzez stronę internetową www.italbel.pl lub drogą e-mailową na adres biuro@italbel.pl. Składając zamówienie prosimy o posługiwanie się tabelą rozmiarów która jest dostępna na stronach z produktami. Klient ma możliwość zamówienia produktów do oględzin i oceny. Klient składając zamówienie w uwagach do zamówienia wpisuje: zamawiane produkty są do oględzin i oceny. Firma Italbel pobiera kaucje zwrotną w wysokości 100 % wartość brutto za zamawiane produkty do oceny i oględzin. Klient wpłacając kaucje zwrotną w tytule płatności wpisuje: kaucja zwrotna do zamówienia - wpisuje numer zamówienia oraz nazwę Klienta. Po wpłynięciu kaucji zwrotnej produkty zostają wysłane do Klienta na podany adres do dostawy. Po otrzymaniu zwrotu artykułów i stwierdzeniu że produkty, opakowania i metki nie są zniszczone, kaucja zostaje tego samego dnia zwrócona, na to samo konto z którego została wpłacona. Rezygnacje z zamówionych produktów składa się drogą elektroniczną podając numer zamówienia oraz nazwę Klienta. 

Na życzenie Klienta za dodatkową opłatą wykonujemy haft komputerowy. Koszt jednego haftu jest zależny od jego wielkości i skomplikowania. Dochodzi też jednorazowa opłata za program komputerowy do haftu - jeżeli dany haft będzie wykonany po raz pierwszy. Poprosimy też o przesłanie pliku graficznego lub zdjęcia abyśmy mogli wykonać wycenę.

Odzież z haftem nie podlega wymianie ani zwrotowi - jest to Państwa odzież wraz z haftem na indywidualne zamówienie.

Cena, Płatności, Zadatek

Wszystkie ceny są podane w polskich złotych. Ceną wiążąco i ostateczną jest cena brutto produktu podana na stronie www.italbel.pl w dniu złożenia zamówienia przez Klienta. W niektórych przypadkach przed realizacją zamówienia, firma Italbel pobiera zadatek w wysokości nie mniejszej niż 40 % od wartości brutto zamówienia. Konto bankowe firmy Italbel: ALIOR BANK 11 2490 0005 0000 4500 4156 6135 w tytule płatności wpisujemy numer zamówienia oraz nazwę Klienta. Złożenie zamówienia będzie traktowane jako zgoda na wystawienie faktury vat. Faktura vat będzie dostarczona wraz z zamówionymi produktami, lub na życzenie Klienta wysłana drogą elektroniczną. Zamówione produkty pozostają własnością firmy Italbel do czasu uregulowania całej kwoty do zapłaty. Przekroczenie terminu płatności będzie skutkowało likwidacją nabytych rabatów oraz naliczeniem odsetek ustawowych za zwłokę.

Możliwe są następujące formy płatności kwoty do zapłaty za zamówione artykuły:
1. Za pobraniem płatne przy odbiorze przesyłki.
2. Przelew na konto firmy Italbel na podstawie zamówienia lub wystawionej pro formy.

Koszt i terminy dostawy

Koszt dostawy zamówionych artykułów w wysokości 16,00 zł wartości brutto ponosi Klient. Zamówienie od kwoty 500,00 zł wartości netto (615,00 zł wartość brutto) jest wysyłane na koszt firmy Italbel. Opłata za przesyłkę będzie dodana do faktury jako oddzielna pozycja. Przesyłki są dostarczane tylko i wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostawa  jest realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej. Produkt którego nie posiadamy w magazynie, będzie sprowadzony z magazynu producenta, Minimalny czas oczekiwania na skopletowanie zamówienia wynosi nie mniej niż 5 dni roboczych. Zamówienie wykonania haftu komputerowego wpłynie na wydłużenie czasu realizacji dostawy. Dwa razy w roku przez okres dwu tygodni firma Giblor's i firma Italbel przerywają swą działalność z powodu przerwy urlopowej. Czas realizacji zamówień które nie zostały zrealizowane przed przerwą urlopową są automatycznie przedłużone o 10 dni roboczych. 20 dni przed przerwą urlopową na stronie internetowej www.italbel.pl będzie zamieszczona informacja dotycząca rozpoczęcie i zakończenia przerwy urlopowej. Zamówione produkty są przez nas zabezpieczone i starannie zapakowane aby mogły dotrzeć do Klienta w idealnym stanie.

Wymiana, Reklamacja

W terminie 30 dni od dnia dostarczenia przesyłki Klient ma prawo do zwrotu zamówionych artykułów. Zwracane artykuły nie mogą nosić śladów użytkowania. Wymianę lub reklamację produktów składa się na formularzu dostępnym na stronie internetowej www.italbel.pl w zakładce formularze. Zamówione produkty które są zwracane, wymieniane lub są reklamowane nie mogą posiadać żadnych oznak użytkowania oraz mają mieć swoje oryginalne opakowania i metki. Wymiana produktu niezgodnego z zamówieniem jest realizowana na koszt firmy Italbel. Koszt odesłania produktu do wymiany ze względu na rozmiar lub kolor ponosi Klient, a firma Italbel wymieniony produkt odsyła Klientowi na swój koszt. Klient ma prawo do reklamacji jeżeli dostarczony produkt ma wadę fabryczną. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie koszty przesyłki związane z reklamacją ponosi firma Italbel. Firma Italbel nie przyjmuje przesyłek wysłanych bez wcześniejszej konsultacji telefonicznej lub mailowej. Reklamacja będzie rozpatrzona w ciągu pięciu dni roboczych. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta firma Italbel wymieni produkt na nowy lub zwróci jego wartość.

Postanowienia końcowe

Właścicielem strony internetowej www.italbel.pl jest firma Italbel Hanna Just, ul. Diamentowa 8, 65-012 Zielona Góra NIP:9291078660,  REGON:081015174,  Tel:68 4145488, e-mail: biuro@italbel.pl. Wszelkie teksty, zdjęcia, układy graficzne zamieszczone na stronie internetowej www.italbel.pl korzystają z ochrony prawnej przewidzianej w przepisach ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.). Zabronione jest kopiowanie, przetwarzanie i publikowanie powyższych informacji w celach komercyjnych bez uprzedniej zgodny firmy Italbel. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy. Niniejszy Regulamin Handlowy znosi porzedni i wchodzi w życie z dniem 03-03-2014 r.

Informujemy że nasza strona używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na powyższe powinniście dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki internetowej. Informacje o cookies.X Zamknij

do góry
684145488