ITALBEL odzież gastronomiczna i hotelowa

TWOJE ZAMÓWIENIE NETTO:
0 produktów0,00 zł
Wybierz kategorię
Wybierz kategorię produktów

Rękojmia / Reklamacja

Firma ITALBEL zapewnia dostawę zamówionych artykułów pozbawionych wad fizycznych i prawnych. Firma ITALBEL jest odpowiedzialna względem konsumenta jeżeli zamówione artykuły mają wadę fizyczną lub prawną.
Klient będący konsumentem ma prawo do Rękojmi/Reklamacji, może żądać naprawy artykułu, zamiany na artykuł wolny od wad, obniżenia ceny artykułu oraz może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży. Rękojmia/Reklamacja powinna zawierać opis wady artykułu oraz dzień powstania wady. Rękojmia/Reklamacja będzie rozpatrywana zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie Rękojmie/Reklamacje związane z artykułami sprzedaży Klient może zgłaszać firmie ITALBEL w formie pisemnej na adres firmy: ITALBEL Diamentowa 8 65-012 Zielona Góra lub w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@italbel.pl Firma ITALBEL niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni, rozpatrzy reklamacje i udzieli Klientowi odpowiedzi.

Klient który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres firmy ITALBEL. W wypadku Klienta będącego Konsumentem oraz przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą z uprawnieniami Konsumenta, koszt dostarczenia pokrywa firma ITALBEL.

Firma ITALBEL informuje Klienta będącego konsumentem o możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu Rękojmi/Reklamacji, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

Firma ITALBEL nie odbiera żadnych przesyłek wysłanych bez wcześniejszej konsultacji telefonicznej lub e-mailowej z Klientem.

Informujemy że nasza strona używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na powyższe powinniście dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki internetowej. Informacje o cookies.X Zamknij

do góry
684145488